Strona główna | O firmie | Oferta | Nasz dorobek | Referencje
ISO 9001 | Potwierdzenie wiarygodności | Kontakt
Wycena nieruchomości i doradztwo majątkowe


 • Deweloperstwo
  - sprzedaż nowych
  mieszkań


 • Wycena nieruchomości
  i doradztwo majątkowe


 • Pośrednictwo
  nieruchomościami


 • Zarządzanie
  nieruchomościami • Ankieta

 • Praca

 • "Twoja bezsenność związana jest z nieruchomością? - skontaktuj się z nami a będziesz spał spokojnie"

 • Zakres wyceny
 • Cel wyceny
 • Doradztwo majątkowe
 • Cena
 • Kadra
 • Naszą ofertę wyróżnia
 • Skieruj zapytanie  ZAKRES WYCENY
  1. WYCENA NIERUCHOMOŚCI:
   • zabudowanych i niezabudowanych
   • komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych
   • przemysłowych
   • budynków i lokali mieszkaniowych
   • rolnych i leśnych (w tym: działek rekreacyjnych, stawów, upraw sadowniczych, drzewostanów leśnych i pojedynczych drzew)
   • mienia zabużańskiego
  2. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ
  3. OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE
   • opracowania i ekspertyzy, dotyczące:
    - efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
    - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
    - bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości
    - określenia wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora
    - wycena nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
    - wycena nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości  CEL WYCENY
  Wykonujemy wyceny dla potrzeb:
  • skarbowo-podatkowych
  • bankowych
  • przy obrocie nieruchomościami
  • przy wywłaszczaniu
  • dla ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
  • dla ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
  • dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • dla potrzeb amortyzacji podatkowej
  • spółdzielni mieszkaniowych
  • dla ustalenia wynagrodzenia z tytułu szkód, służebności, itp  DORADZTWO MAJĄTKOWE
  Porady, konsultacje oraz wszelkie inne usługi w zakresie doradztwa majątkowego  CENA
  Opłata za wycenę ustalana jest indywidualnie z każdym zleceniodawcą. Zależy ona od:
  • od typu i wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • celu wyceny
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawców majątkowych w związku z wykonywanymi przez niego czynności (dojazd, wyszukiwanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki, itp.)
  • zakresu posiadanych przez zamawiającego wycenę dokumentów prawnych i technicznych niezbędnych do wyceny.
  Opłata za doradztwo jest elastyczna i adekwatna do udzielonej porady.  KADRA
  Szacowaniem wartości nieruchomości oraz dworactwem majątkowym zajmują się wykwalifikowani rzeczoznawcy majątkowi, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz bogate doświadczenie zawodowe. W dobie ciągłych zmian w zakresie nieruchomości "PeWel" dba o ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników na licznych kursach szkoleniach i seminariach. Głównym koordynatorem zespołu rzeczoznawców jest Prezes Zarządu - Krzysztof Lewandowski Zespół rzeczoznawców z uprawnieniami zawodowymi:
  - z zakresu szacowania nieruchomość różnego rodzaju, maszyn i urządzeń,
  - uprawnieniami geodezyjnymi,
  - uprawnieniami budowlanymi,
  - uprawnieniami w zakresie wykonywania ekspertyz i orzeczeń technicznych  NASZĄ OFERTĘ WYRÓŻNIA
  • Podejmowanie się sporządzenia wycen nietypowych i skomplikowanych
  • Wysoki poziom merytoryczny operatów wykonywanych zgodnie z przepisami prawa i w oparciu o Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  • Krótkie terminy i możliwość negocjacji kwoty wynagrodzenia za wycenę
  • Zespół rzeczoznawców pracuje zgodnie z zasadami ogólnego kodeksu etyki zawodowej Rzeczoznawców majątkowych
  • Bezpieczeństwo (polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego)
  • Szanujemy prawo klienta do poufności
  • Udzielane rady w zakresie doradztwa majątkowego są precyzyjne i klarowne,
  • Na pytanie z zakresu nieruchomości nie otrzymacie Państwo od naszych ekspertów odpowiedzi "NIE WIEM".  SKIERUJ ZAPYTANIE
  FORMULARZ

  Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do podpisania umowy. Otrzymując go opracujemy ofertę z możliwym terminem wykonania i ceny operatu.
  Adresat:
  Temat listu:

  DANE KONTAKTOWE
  Osoba do kontaktów:
  E-mail:
  Telefon:
  Fax:

  DANE NIERUCHOMOŚCI
  Adres nieruchomości:
  Kod pocztowy:
  Miasto:

  RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
  Ilość budynków:
  Powierzchnia budynku (ów):
  Lokal mieszk./użyt.:
  Powierzchnia gruntu:
  Rodzaj gruntu:
  Cel wyceny
  krótki opis:
  Czas wykonania:
  Dodatkowe informacje:

 • Strona główna | O firmie | Oferta | Nasz dorobek | Referencje | ISO 9001 | Potwierdzenie wiarygodności | Kontakt


  P.P.H.U. "PeWeL" sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 24, 26-600 Radom, tel.: (0-48) 36-00-141 (142) fax: (0-48) 36-00-141
  NIP 796-006-92-24, KRS 0000096272, Kapitał zakładowy 52.500,00zł, e-mail: biuro@pewel.pl
  created by seban