Strona główna | O firmie | Oferta | Nasz dorobek | Referencje
ISO 9001 | Potwierdzenie wiarygodności | Kontakt
Zarządzanie nieruchomościami


 • Deweloperstwo
  - sprzedaż nowych
  mieszkań


 • Wycena nieruchomości
  i doradztwo majątkowe


 • Pośrednictwo
  nieruchomościami


 • Zarządzanie
  nieruchomościami • Ankieta

 • Praca

 • "Macie Państwo "biernego zarządcę"? - skontaktujcie się firmą P.P.H.U. "PeWeL" Sp. z o.o."

 • Zakres zarządzania i administrowania nieruchomością
 • Cena
 • Kadra
 • Naszą ofertę wyróżnia
 • Skieruj zapytanie  Zakres zarządzania i administrowania nieruchomością
  Zadowolenie klienta - mieszkańca, właściciela lokalu - jest motorem działań firmy "PeWeL" jako zarządcy do wprowadzania innowacyjnych działań w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomością przez ciągłe szkolenia pracowników. Wdrażamy system ISO 9001, który pozwoli wcześniej zauważać zagrożenia, a działania korygujące, zapobiegawcze pozwolą na eliminowanie je w "zarodku". P.P.H.U. "PeWeL" Sp. z o.o. posiada wszelkie dokumenty wymagane stosownymi przepisami w zakresie dotyczącym zarządzania nieruchomościami, jak również niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny techniczny, także pracowników do wykonywania przedmiotu oferty. Firma P.P.H.U. "PeWeL" Sp. z o.o. obejmuje swoją działalnością nieruchomości będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot, osób prywatnych oraz Skarbu Państwa i jednostek samorządowych.
  P.P.H.U. "PeWeL" Sp. z o.o. w ramach umowy o zarządzaniu i administrowaniu nieruchomością proponuje następujące czynności:
  • przygotowanie projektów planów gospodarczych i finansowych, po ich przyjęciu odpowiednimi uchwałami przez Wspólnotę Mieszkaniową - realizację ty uchwał oraz coroczne przygotowanie sprawozdań z ich realizacji;
  • wskazywanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu redukcję kosztów i polepszenie świadczonych usług;
  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli;
  • wyszukiwanie firm świadczonych usługi - negocjowanie warunków umowy korzystnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, w tym wykonywanie przeglądów technicznych, napraw, konserwacji urządzeń służących do wspólnego użytku właścicieli;
  • utrzymanie sprawności technicznej nawierzchni oraz podziemnej infrastruktury (kanalizacji, sieci wodociągowej);
  • szybkie i skuteczne usuwanie awarii i jej skutków;
  • planowanie, przygotowanie oraz nadzorowanie przyjętych w planie gospodarczym remontów;
  • utrzymanie czystości części wspólnych nieruchomości;
  • utrzymania porządku na terenie otaczającym nieruchomość m.in. dbałość o zieleń, usuwanie oblodzenia, odśnieżanie, grabienie liści, itp.;
  • prowadzenie niezbędnych dokumentacji administracyjnych, technicznych i finansowych;
  • doradztwo prawne w zakresie działania ustawy o własności lokali;
  • przygotowani, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami - wszystkie operacje finansowe dotyczące Wspólnoty prowadzone będą za pomocą wyodrębnionego rachunku bankowego danej Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego;
  • windykacja należności (upomnienia, wezwania do zapłaty, pozwy sądowe);
  • wydawanie stosownych dokumentów właścicielom;
  • załatwianie formalności oraz płatności za dostawy na rzecz nieruchomości wspólnej energii, itp.;
  • ubezpieczenie budynku, opłacenie podatków i innych opłat publiczno - prawnych;
  • wykonywanie innych czynności powierzonych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
  Zarządca nie ponosi skutków finansowych i prawnych wynikających z nieuregulowania przez właścicieli ciążących na nich opłat.


  Cena
  Ustalenie ceny usługi na w/w czynności możliwe jest w drodze negocjacji pomiędzy stronami. Koszt zarządzania ustalony będzie indywidualnie dla każdego zleceniodawcy, po zapoznaniu się z nieruchomością i jej stanem prawnym. W cenie usługi zawarte są wszystkie czynności związane z przejęciem nieruchomości w zarządzanie i administrowanie.


  Kadra
  "PeWeL" zatrudnia osoby o różnych specjalnościach tak, aby móc zaspokoić wszelkie potrzeby związane z właściwym funkcjonowaniem obsługiwanej nieruchomości. Zarządcą (licencja zarządcy oraz ukończony kurs "zarządzania nieruchomościami komunalnymi wspólnot mieszkaniowych i komercyjnymi") jest Prezes Zarządu - Krzysztof Lewandowski, który czynnie uczestniczy w zarządzaniu nieruchomością. Teorię z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami poszerzył o długoletnie, praktyczne doświadczenie.
  Główny administrator, posiada bogaty bagaż doświadczeń z zakresu zarządzania nieruchomościami a swoim pogodnym usposobieniem, cierpliwością wzbudza sympatię wśród właścicieli lokali i mieszkań. Poradę prawną chętnie udzieli Pani Radca Prawny. Księgowość skrupulatnie poprowadzi finanse wspólnoty. Pozostali pracownicy administracji są tak dobrani do zespoły, aby każdy mieszkaniec mógł stwierdzić, że pracownicy pracują dla niego.


  Naszą ofertę wyróżnia
  • "PeWeL" "żyje życiem" Wspólnoty
  • posiadamy bardzo szeroki "wachlarz ofertowy" wykonywanych usług dostosowanych dla danej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb mieszkańców
  • cenimy osobisty kontakt z właścicielami lokali
  • fachowość pracowników administracji przekłada się na dokonywanie odpowiednich rozwiązań technicznych dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości
  • mieszkańcy zarządzanych przez nas nieruchomości mieszkają komfortowo, bezpiecznie, oczy cieszą zadbaną posesją i zielenią - płacą jednocześnie mniej
  • współpracujemy z szeregiem doświadczonych, solidnych i konkurencyjnych cenowo firm
  • profesjonalne, uczciwe, dynamiczne, współczesne zarządzanie, administrowanie przez wykształconych w tym kierunku specjalistów przy zachowaniu rozsądnego poziomu kosztów
  • szybkie, skuteczne i dwustronne komunikowanie między: zarządami wspólnot a firmą, mieszkańcami wspólnot a pracownikami firmy
  • kontakt z administratorem budynku jest całodobowy, co oznacza, ze nawet w nocy, podczas świąt będzie ktoś, kto będzie w stanie zająć się awarią.
  • firma nasza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami.  Skieruj zapytanie
  FORMULARZ OFERTOWY

  Wypełnienie formularza nie zobowiązuje do podpisania umowy. Otrzymując go opracujemy ofertę z kilkoma wariatami.
  Adresat:
  Temat listu:

  DANE INTERESANTA
  Nazwa Zleceniodawcy:

  DANE KONTAKTOWE
  Adres:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:

  DANE BUDYNKU
  Ulica:
  Miejscowość:
  Powierzchnia użytkowa budynku:
  Ilość kondygnacji:
  Ilość klatek:
  Ilość lokali:
  Rok oddania budynku do użytku:
  Powierzchnia terenu:
  Teren ogrodzony:
  Inne informacje o budynku:
  Rodzaj ogrzewania:
  Rodzaj usługi oczekiwanej od Zarządcy:

 • Strona główna | O firmie | Oferta | Nasz dorobek | Referencje | ISO 9001 | Potwierdzenie wiarygodności | Kontakt


  P.P.H.U. "PeWeL" sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 24, 26-600 Radom, tel.: (0-48) 36-00-141 (142) fax: (0-48) 36-00-141
  NIP 796-006-92-24, KRS 0000096272, Kapitał zakładowy 52.500,00zł, e-mail: biuro@pewel.pl
  created by seban